29/01/2023 lúc 23:22 (GMT+7)
Breaking News

Crystal Bay đề xuất "xoá sổ" 140ha đất lúa làm dự án, Bộ Xây dựng nói gì?

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho ý kiến thẩm định Dự án công viên trung tâm và Khu đô thị Lam Hồng, Hà Tĩnh của Tập đoàn Crytal Bay.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho ý kiến thẩm định Dự án công viên trung tâm và Khu đô thị Lam Hồng, Hà Tĩnh của Tập đoàn Crytal Bay.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều "khiếm khuyết" yêu cầu chủ đầu tư bổ sung như: Hình thức kinh doanh sản phẩm của dự án đối với đất ở chia lô (là nhà liền kề và nhà biệt thự); phương án kinh doanh đối với nhà chung cư, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư; số liệu về quy mô dân số, đảm bảo sự phù hợp quy mô dân số của dự án với khu vực; đánh giá nhu cầu nhà ở và quỹ đất phát triển đô thị, phương án bố trí dân cư, lao động... Đặc biệt, Bộ Xây dựng lưu ý chủ đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật trong sử dụng đất lúa.

Cụ thể: Diện tích khu vực đề xuất dự án đầu tư là đất nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Diện tích đất trồng lúa là 139,63ha, chiếm 53,29% diện tích toàn khu vực; diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 29,28 ha, chiếm 11,18% diện tích toàn khu vực.

Do đó, Bộ Xây dựng lưu ý cần đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các thủ tục và trách nhiệm tài chính về đất đai có liên quan.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng lưu ý: Một số chức năng sử dụng đất ở, xây dựng chung cư, thương mại và định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội, cây xanh… trong khu vực đề xuất dự án đầu tư chưa phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh (theo Quyết định số 3926). Đề xuất dự án công viên trung tâm và khu đô thị chưa phù hợp với Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh.

Được biết, dự án trên do Công ty cổ phần Crystal Bay của đại gia Nguyễn Đức Chi đề xuất. Quy mô khoảng 262 ha thuộc thành phố Hà Tĩnh, trong đó, diện tích thuộc phường Văn Yên khoảng 93,52 ha, phường Nam Hà khoảng 18,77 ha và phường Đại Nài khoảng 149,75 ha.

Theo Điều 58, Luật Đất đai về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản: Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập