22/05/2024 lúc 11:33 (GMT+7)
Breaking News

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh: Tạo sự đồng bộ, thống nhất

Quy hoạch là căn cứ để thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Vì thế, để đáp ứng yêu cầu đặt ra, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch cao hơn, quy hoạch ngành được phê duyệt, Bắc Giang đã tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cập nhật các quy hoạch

Bắc Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện quy hoạch được phê duyệt, thời gian qua, tỉnh đã tập trung huy động mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là cho phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng. Để bảo đảm đồng bộ, Bắc Giang thực hiện điều chỉnh các nội dung của quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt trên quan điểm phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quốc gia, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh các nội dung liên quan đến thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 48 ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Thực hiện chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung sau: Thực hiện điều chỉnh nội dung quy hoạch tỉnh Bắc Giang có mâu thuẫn với các quy hoạch cấp cao hơn theo Nghị quyết số 61 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; bổ sung phương án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã vào quy hoạch tỉnh Bắc Giang do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Nghị quyết của Quốc hội; hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu quy hoạch theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch, sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua trong tháng 4

Quy hoạch tỉnh liên quan đến các hoạt động phát triển KT-XH. Trên cơ sở đánh giá sự phù hợp của quy hoạch tỉnh với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh dự kiến được điều chỉnh gồm: Bổ sung phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Cụ thể, năm 2024 sắp xếp lại 4 ĐVHC cấp huyện, nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với TP Bắc Giang; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động để thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn (mới) và huyện Sơn Động. Tập trung phát triển huyện Hiệp Hòa, huyện Lạng Giang để thành lập thị xã Hiệp Hòa, thị xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 đối với 32 đơn vị để thành lập 15 ĐVHC cấp xã, giảm 17 ĐVHC cấp xã. Giai đoạn 2026-2030, dự kiến sắp xếp 21 ĐVHC cấp xã.

Theo ông Lương Văn Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 10/4/2024, Sở đã nhận được ý kiến góp ý của 17 bộ, ngành T.Ư. Sở đã phối hợp tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 4, sau đó sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động KT-XH, xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện có một số điểm đáng chú ý như: Điều chỉnh các khu vực thuộc phạm vi vùng trọng điểm kinh tế phù hợp với phương án sắp xếp ĐVHC, phạm vi vùng trọng điểm kinh tế: Gồm TP Bắc Giang mở rộng (sáp nhập huyện Yên Dũng), thị xã Việt Yên, các huyện Hiệp Hòa, khu vực phía Tây - Tây Nam của huyện Lục Nam (gồm 10 xã: Phương Sơn, Chu Điện, Tiên Hưng, Lan Mẫu, Yên Sơn, Khám Lạng, Bắc Lũng, Vũ Xá, Cẩm Lý, Đan Hội và thị trấn Đồi Ngô) và một phần khu vực phía Nam huyện Lạng Giang (gồm 6 xã: Xuân Hương, Tân Dĩnh, Thái Đào, Đại Lâm, Mỹ Thái, Xương Lâm và thị trấn Vôi); đưa ra khỏi quy hoạch phương án phát triển vùng huyện Yên Dũng, phương án phát triển vùng huyện Lục Ngạn để phù hợp với phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện; bổ sung phương án phát triển vùng huyện Lục Ngạn (mới)...

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang có 22 đô thị, giảm 7 đô thị so với quy hoạch đã được phê duyệt, trong đó đưa ra khỏi quy hoạch gồm: Thị trấn Vôi, Kép, xã Tân Dĩnh, Tân Hưng, Thái Đào, huyện Lạng Giang; thị trấn Tân An, Nham Biền, xã Tiền Phong, Nội Hoàng, Đức Giang, huyện Yên Dũng; bổ sung 3 đô thị gồm thị xã Lạng Giang, thị trấn Phì Điền (Lục Ngạn), thị trấn Phúc Sơn (Tân Yên).

Về phát triển hạ tầng giao thông, điều chỉnh quy mô tuyến cao tốc Nội Bài (Hà Nội) - Bắc Ninh - Hạ Long (đoạn qua Bắc Giang) từ 6 làn xe xuống còn 4 làn xe; đường vành đai 5 Thủ đô Hà Nội điều chỉnh quy mô đạt tiêu chuẩn đường cao tốc toàn tuyến với 6 làn xe. Bổ sung 2 cảng cạn mới gồm: Cảng cạn Đồng Sơn tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang với diện tích cảng cạn đến năm 2030 khoảng 8-9 ha, đến năm 2050 khoảng 20 ha; cảng cạn Sen Hồ tại khu vực ga Sen Hồ, thị xã Việt Yên. Đưa ra khỏi quy hoạch 3 cảng cạn gồm: Đông Lỗ - Tiên Sơn; Long Xá; Yên Sơn...

Xác định điều chỉnh quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, khó song Bắc Giang quyết tâm thực hiện với phương châm không có việc gì khó mà phải trì hoãn, mọi vấn đề đều phải có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Ngày 31/1/2024, UBND tỉnh có văn bản gửi các bộ, ngành T.Ư xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Kế hoạch và Đầu tư nỗ lực đeo bám, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, đôn đốc các cơ quan liên quan từng phần việc. Theo ông Lương Văn Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 10/4/2024, Sở đã nhận được ý kiến góp ý của 17 bộ, ngành T.Ư. Sở đã phối hợp tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 4, sau đó sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

... Theo Baobacgiang.vn