16/04/2024 lúc 17:00 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương làm rõ chi phí xăng dầu

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 11305, hỏa tốc yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị tại Công văn 10859 trước đó của Bộ Tài chính gửi Bộ Công Thương.

Bộ Tài chính cho biết đã đề nghị Bộ Công Thương cung cấp thêm các thông tin, số liệu cụ thể và đánh giá làm rõ mức độ biến động tăng bất thường của các khoản chi phí xăng dầu. Tuy nhiên đến nay, Bộ Tài chính chưa nhận được công văn của Bộ Công Thương.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương phối hợp, có công văn gửi Bộ Tài chính trước ngày 5/11/2022 để có đủ cơ sở tổng hợp, đánh giá mức độ biến động, có phương án điều chỉnh theo quy định.

Cũng trong ngày 2/11, Bộ Tài chính cũng đã gửi Công văn hỏa tốc đến 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối để đôn đốc báo cáo về chi phí xăng dầu trước ngày 3/11.

Nội dung báo cáo gồm chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam; Premium trong nước, chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh xăng dầu. 

Cũng trong ngày 2/11, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện số 1039/CĐ-TTg yêu cầu Bộ Công thương chủ trì cùng Bộ Tài chính quản lý, điều hành xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong mọi tình huống. 

Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp phân phối kinh doanh xăng dầu chủ động phối hợp, cân đối từ nguồn sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu nhằm bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước.

Thủ tướng cũng chỉ đạo liên bộ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về quản lý, điều hành giá xăng dầu để phù hợp với thực tế....

Thanh Bút