20/05/2024 lúc 10:36 (GMT+7)
Breaking News

Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Phương làm Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng 28/3/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Phương làm Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Duy Phương.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Theo Quyết định số 389 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.  

Trao Quyết định, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Duy Phương, các đồng chí Vũ Việt Văn, Nguyễn Thế Mạnh mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Phương chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các chỉ tiêu của ngành, của tỉnh giao; cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt nhất công tác quản trị, an sinh xã hội; tối ưu hóa các nguồn quỹ bảo đảm quyền lợi cho người lao động; quản lý chặt chẽ về tài chính, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng thái độ phục vụ tốt nhất cho nhân dân. Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng tập thể lãnh đạo, nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh giúp đỡ đồng chí Phương tiếp tục rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng hành cùng ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội và hoàn thành các nhiệm vụ năm 2024. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Duy Phương

Cảm ơn Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Duy Phương hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, cùng với đội ngũ lãnh đạo, tập thể viên chức, người lao động giữ gìn, phát huy đoàn kết, nhất trí, xây dựng hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng vững mạnh.

Đoàn Tuấn