03/03/2024 lúc 19:03 (GMT+7)
Breaking News

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội: Mẫu hình hay kinh nghiệm quý

Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển của đơn vị trong 40 năm qua, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển của đơn vị trong 40 năm qua, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sau khi nhận được các Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện đã có kế hoạch triển khai đến từng đơn vị trực thuộc và người lao động trong Bệnh viện thông qua các hình thức tuyên truyền, tổ chức các lớp học tập chính trị trong Đảng, các tổ chức quần chúng. Sau các lớp học đều có chương trình hành động cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân. Qua đó, các chế độ chính sách của Nhà nước và Ngành đối với người lao động được triển khai kịp thời, đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động.

Hoạt động của các tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng các cấp trong Bệnh viện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sự phát triển  bền vững, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa  Bệnh viện, góp phần đảm bảo an toàn các mặt.

Bệnh viện luôn chấp hành các luật liên quan đến ngành y tế, luật lao động, môi trường, an ninh quốc phòng,... đồng thời không ngừng giáo dục và vận động CBCNV của bệnh viện sống và làm việc theo Pháp luật. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bệnh viện ký kết trực tiếp đảm bảo an ninh trật tự với Công an thành phố Hà  Nội, các đồng chí công an có mặt thường xuyên trong bệnh viện vào những giờ cao điểm. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự tại bệnh viện luôn được đảm bảo, ngay cả khu vực ngoài cổng và nội bộ trong bệnh viện.

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội được trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01.

Ngày 22/10/2019, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế số 01 và ký Quy chế mới về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế giữa Công an TP Hà Nội với Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Với sự phối hợp tốt giữa các cơ quan công an trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong 5 năm qua, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội không để xảy ra cháy nổ, xô xát lớn giữa các đối tượng vi phạm pháp luật; không có khó khăn trong giải quyết giữa Bệnh viện và người nhà bệnh nhân, đặc biệt tình hình an ninh trật tự rất tốt, điều đó đã tạo điều kiện hết sức tốt đẹp cho cán bộ nhân viên bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân.

Chăm lo nâng cao chất lượng đời sống CBCNV và thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động

Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, Công đoàn bệnh viện luôn luôn quan  tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức và người lao động, mọi chế độ quyền lợi của người lao động theo chính sách của Nhà nước được bệnh viện thực hiện rất nghiêm túc; Nghị quyết thường kỳ của Đại hội Công nhân viên chức Bệnh viện luôn luôn có các nội dung đề ra các mục tiêu nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện nghỉ ngơi của người lao động.

Kết quả thu nhập tăng trưởng bình quân trong 10 năm đạt 2 lần; 100% CBCNV được mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Công đoàn bệnh viện phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chế độ  tiền công, tiền lương, phụ cấp nghề, phụ cấp chuyên môn thường trực, phụ cấp độc hại, thai sản, ốm đau… các chế độ thi đua khen thưởng cho cán bộ CNVC và người lao động trong đơn vị. Tổng thu nhập bình quân/ người/ tháng: 25.000.000.

Hàng năm bệnh viện đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên

100% cán bộ nhân viên hàng năm đều được đi tham quan nghỉ mát trong nước, hỗ trợ kinh phí cho người lao động có con nhỏ trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường. Bệnh viện tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, trợ cấp công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đầy đủ và kịp thời; tổ chức sinh nhật theo tháng cho các đoàn viên công đoàn, tổ chức sinh nhật khoa để tạo sự quan tâm, đoàn kết giữa các công đoàn viên, từ đó tạo động lực cho công đoàn viên gắn bó với khoa phòng, hăng hái làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của khoa phòng.

Được sự quan tâm sâu sắc từ lãnh đạo bệnh viện, đội ngũ cán bộ ý bác sĩ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.