23/07/2024 lúc 12:18 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa có thêm 9 xã được xét công nhận NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024

Chiều 10/7/2024, đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đợt 2 năm 2024.
Đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM trình bày Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế đánh giá, xác nhận, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024.

Đồng chí Dương Văn Giang, Phó chánh văn phòng NTM tỉnh báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Theo báo cáo, trong đợt thẩm định trình hội đồng xem xét các xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm 07 xã: Thiệu Lý (huyện Thiệu Hóa); Yên Thái, Định Hải, Định Tăng (huyện Yên Định); Hợp Thành, Hợp Lý, Tiến Nông (huyện Triệu Sơn) và 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: xã Nga An (huyện Nga Sơn); xã Định Hưng (huyện Yên Định).

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sau khi phân tích, thảo luận những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế của từng xã, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đối với các xã được đề nghị thẩm định xét, công nhận, kết quả 100% thống nhất bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm 07 xã: Thiệu Lý (huyện Thiệu Hóa); Yên Thái, Định Hải, Định Tăng (huyện Yên Định); Hợp Thành, Hợp Lý, Tiến Nông (huyện Triệu Sơn); và 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm xã Nga An (huyện Nga Sơn); xã Định Hưng (huyện Yên Định).

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh: Công cuộc xây dựng NTM cần được sự ủng hộ, thống nhất, hướng đến mục đích cuối cùng là vì người dân. Vì vậy, thời gian tới Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM, các sở, ngành cùng các địa phương trao đổi, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc và định hướng các giải pháp thực hiện để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong xây dựng NTM.

Các xã đưa ra xét đợt này hầu hết đã giải quyết dứt điểm tình trạng “nợ tiêu chí”; mức thu nhập bình quân, mức độ hài lòng của người dân cao, tỷ lệ hộ nghèo thấp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Với những xã vừa được xét đạt chuẩn, đồng chí yêu cầu Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh