23/07/2024 lúc 12:25 (GMT+7)
Breaking News

Định Tăng hoàn thiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới nâng cao

Định Tăng là xã thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Định Tăng đã tập trung nhiều giải pháp, huy động nhiều nguồn lực để duy trì thành quả đạt được trước đó, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đã đề ra.
Các nhà văn hóa thôn được chỉnh trang sáng, xanh, sạch, đẹp.

Khi đã xác định được việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt đến năm 2025 của xã, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã đã tiến hành rà soát từng tiêu chí. Sau khi rà soát đánh giá thì 4/19 tiêu chí chưa đạt. Trên cơ sở số liệu, xã tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt được (15 tiêu chí) và tập trung chủ yếu cho các tiêu chí chưa đạt, bao gồm: Tiêu chí giao thông, Tiêu chí thiết chế văn hóa, Tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, Tiêu chí hệ thống cấp nước sạch tập trung.

Đối với tiêu chí giao thông, xã đã tập trung mọi nguồn lực, huy động xã hội hoá, kết hợp với vốn ngân sách địa phương, chính sách hỗ trợ của huyện để xây dựng đường, mương bê tông. Có 6/6 thôn cần nâng cấp hệ thống giao thông và rãnh thoát nước. Đến nay hàng chục km đường được mở rộng và bê tông hóa hoặc nhựa hóa. Các thôn đã hoàn thành 100% công việc thi công đường và mương theo kế hoạch (với 14,4 km đường và 1,9 km mương).

Tập trung xây mới, nâng cấp chỉnh trang các nhà văn hóa thôn (lát lại sân, tường rào, bồn hoa, vôi ve). Nâng cấp nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà thi đấu đa năng. Khảo sát và gắn biển tên đường, tên ngõ và số nhà đến từng hộ dân và đến thời điểm hiện tại đã có 05/6 thôn đã lắp xong số nhà.

Hàng chục km đường tại xã Định Tăng được mở rộng và bê tông hóa hoặc nhựa hóa.

Chỉ đạo Hội nông dân, Hội phụ nữ xã phát động đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện đến các hộ gia đình về việc phân loại xử lí rác thải tại hộ, nhà sạch, vườn đep, vườn mẫu; chỉnh trang nhà cửa khu dân cư, đường hoa, cây xanh khu dân cư. Đối với các hộ chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư phải xây dựng hầm biogas, không xả thải ra môi trường, đảm bảo các tuyến đường trong khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Hội phụ nữ xã đã phát động được 4 vườn mẫu và 190 mô hình nhà sạch, vườn đẹp được công nhận; trồng và chăm sóc tuyến đường hoa trên bờ đê dài 1,3 km. Hội nông dân đã phát động được 200 mô hình xử lí phân loại rác thải tại nhà, 12 mô hình nuôi giun quế và 12 mô hình nuôi sâu can xi (ruồi lính đen) giúp cải thiện môi trường; trồng và chăm sóc đường hoa dài 1,1 km; Hội cựu chiến binh tổ chức trồng và chăm sóc đường hoa cho khuôn viên trường cấp 1, cấp 2 và phối hợp đảm bảo công tác an toàn giao thông tại khu vực trường cấp 1, cấp 2 vào các giờ cao điểm. Tính tổng thể toàn xã đã trồng được khoảng trên 2,4 km đường hoa (trồng cây chuỗi ngọc); lắp trên 150 cái pano, áp phích; vận động nhân dân trát tường rào, đầu tư được 150 chậu hoa; trồng mới 1,5 km cây bóng mát ven đường, công sở và trường học. Đầu tư thùng chứa rác thải độc hại tại các nhà văn hóa thôn.

Xã cũng đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền các hộ dân đăng kí dùng nước sạch tại Nhà máy nước Quán Lào với số hộ đã đăng kí 1.173 hộ. Chỉnh trang lại chợ của xã nhằm đảm bảo chợ an toàn thực phẩm, lập hồ sơ cắm mốc của xã theo quy định.

Để có thể hoàn thiện 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đã vạch, ban lãnh đạo xã đã phải triển khai một cách quyết liệt và phân công cụ thể cho từng ban, từng cán bộ công chức, người phụ trách; công tác giao ban được triển khai liên tục để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, kêu gọi sự vào cuộc của người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác vận động truyền thông bằng pano, áp phích; thành lập nhóm zalo kết nối nhân dân trên địa bàn xã tích cực tham gia phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nhất là các tiêu chí về giao thông, cảnh quan, vệ sinh môi trường và thiết chế văn hóa tại các khu dân cư./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh