Hải Dương: Phấn đấu 100% xã về đích nông thôn mới vào năm 2020

Thứ 5, 10/10/2019 22:10 (GMT+7)

VNHN - Tỉnh Hải Dương sẽ phấn đấu 220/220 xã về đích nông thôn mới, 4 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Kim Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020. 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ rệt, thu nhập và đời sống người dân được nâng cao. Sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả quan trọng, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, hoàn thành tốt Đề án dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng. Hình thành được một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao; hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng. Thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 42,8 triệu đồng/người/năm, tăng 14,2 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,53%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019 đạt 91,0%, tăng 15% so với năm 2015. Giai đoạn 2011-2019, tỉnh Hải Dương đã huy động được hơn 44 nghìn tỷ đồng trong xây dựng NTM, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 8 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,7%, Nguồn vốn nhân dân đóng góp hơn 5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4%.

Hải Dương: Phấn đấu 100% xã về đích nông thôn mới vào năm 2020

Bộ mặt Kinh Môn thay đổi sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Hiện nay, toàn tỉnh có 191/220 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 86,8%. Dự kiến đến cuối năm 2019, tỉnh Hải Dương sẽ có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 201/220 xã, đạt 91,4%, có khoảng 5-10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 220/220 xã về đích nông thôn mới, 4 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Kim Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới đạt 100%, khoảng 10 sản phẩm trở lên được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Thời gian tới, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ. Gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Trường Giang

Ý kiến của bạn