20/08/2022 lúc 08:59 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Phúc: HĐND huyện Bình Xuyên họp tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021

Vừa qua, HĐND huyện Bình Xuyên tổ chức thành công kỳ họp thứ 23 tổng kết hoạt động HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Vừa qua, HĐND huyện Bình Xuyên tổ chức thành công kỳ họp thứ 23 tổng kết hoạt động HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND huyện Bình Xuyên đã để lại nhiều dấu ấn với nhiều kết quả đáng khen ngợi. Theo đó, HĐND huyện đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Các đại biểu dự cuộc họp

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện Bình Xuyên đã tổ chức thành công 23 kỳ họp, ban hành 227 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm; 28 nghị quyết về nhân sự; 14 nghị quyết về dự toán ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện hằng năm; 48 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án...Chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng cao; công tác điều hành được đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, giảm thời gian đọc báo cáo trên hội trường, tăng thời lượng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; diễn biến của kỳ họp được truyền thanh trực tiếp để nhân dân theo dõi, nắm bắt.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện cũng tổ chức 25 cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo...Đặc biệt, HĐND huyện và các cơ quan liên quan đã có sự phối hợp tốt trong tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát và tiếp công dân để nắm bắt, giải quyết các vấn đề nổi cộm cử tri quan tâm, kiến nghị.

Tại kỳ họp, HĐND huyện tập trung xem xét, cho ý kiến vào 6 báo cáo, 16 tờ trình, thông qua 16 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng về việc phân bổ vốn đầu tư công đợt 2 năm 2021; điều chỉnh, bổ sung nội dung trong Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập