23/07/2024 lúc 12:09 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Phúc: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Sáng 04/4/2024, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Trong quý I, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm ổn định, quốc phòng được giữ vững. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; các đề án, kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước trên lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản; triển khai có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong quý, công tác cải cách tư pháp có nhiều đổi mới, bảo đảm việc thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có những chuyển biến tích cực, các giải pháp phòng ngừa được đẩy mạnh.
Quý II/2024, các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng; an ninh thông tin truyền thông. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cơ quan khối Nội chính rà soát, thống kê, tổng hợp, phân loại các vấn đề còn khó khăn, bất cập, đề xuất Tỉnh ủy các giải pháp tháo gỡ. Cùng với tăng cường công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân cần đặt vào vị trí của người dân để giải quyết, bảo đảm thấu tình, hợp lý. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan khối Nội chính, cơ quan hỗ trợ tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.
 

Đoàn Tuấn