Trao giải Cuộc thi Cuốn sách tôi yêu lần 2

Đại học Nội vụ Hà Nội trao giải Cuộc thi Cuốn sách tôi yêu lần 2