Cuốn sách linh thiêng - Giá trị trường tồn

Sáng ngày 20/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thị xã Quảng Trị, Ban quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tạp chí Việt Nam Hội Nhập tổ chức Tọa đàm giới thiệu pho đại sách độc bản kỷ lục Châu Á và kỷ lục thế giới “Huyền thoại Thành Cổ Quảng Trị - 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972”. VNHN trân trọng giới thiệu bài phát biểu của nhà thơ, nhà báo Đoàn Mạnh Phương – Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập tại Tọa đàm.