Tạp chí Việt Nam hội nhập: Xây dựng môi trường văn hóa gắn với phát triển

Chiều ngày 18/8, tại Trụ sở Cung Trí thức Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam hội nhập nhiệm kỳ 2022-2025 với 50 hội viên đang công tác tại Tòa soạn.