VFF Đại hội 8 - PCT Cao Văn Chóng

Nhân sự đại hội VFF nhiệm kỳ 8 - Ứng viên PCT Cao Văn Chóng