Lũy thép xanh (QPVN)

Hải quân Việt Nam bảo vệ chủ quyền Đảo Trường Sa như thế nào?