Huyện Giao Thủy (Nam Định): Chính quyền địa phương có “bỏ quên” trách nhiệm?

Huyện Giao Thủy (Nam Định): Chính quyền địa phương có “bỏ quên” trách nhiệm?