Kết nối Chuyên gia Xuất nhập khẩu và Phân phối hàng tiêu dùng tại Việt Nam

TP.HCM, ngày 19/07/2023 - Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm về xuất nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng đã diễn ra thành công tại Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và nước ngoài. Sự kiện quan trọng này đã mang đến cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và mở ra nhiều khả năng hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng.