Gấp rút thi công Cảng HKQT Long Thành

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành đang được Chủ đầu tư và các Nhà thầu gấp rút thi công. Tuy nhiên, dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc đặc biệt về GPMB. PV Việt Nam Hội nhập đã có mặt tại đại công trường Cảng HKQT Long thành để ghi nhận.