15/07/2024 lúc 16:35 (GMT+7)
Breaking News

TPBank báo lãi quý II gần 2.200 tỷ đồng, tăng 73% so cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, quý II ghi nhận lợi nhuận sau thuế ấn tượng, cao hơn 73% so với cùng kỳ.
TPBank báo lãi quý II gần 2.200 tỷ đồng, tăng 73% so cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, trong đó ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 8.165 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, TPBank đã có sự bứt phá mạnh mẽ về lợi nhuận sau thuế trong quý II với gần 2.200 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với kết quả của quý I và cao hơn 73% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế của TPBank đạt 3.788 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc ngày 30/6/2022, tổng tài sản của TPBank đạt hơn 310.000 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 89% kế hoạch cả năm.

Mức tăng trưởng này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng trong kỳ của ngân hàng cho thấy TPBank không tập trung quá nhiều vào tín dụng mà có sự gia tăng lợi nhuận ở hoạt động dịch vụ và phi tín dụng.

Tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 8.165 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 1.192 tỷ đồng, tăng 71,56% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, mở tài khoản, bán chéo bảo hiểm và hoạt động thanh toán.

Thu nhập lãi thuần từ dịch vụ chiếm tới 14,6% tổng thu nhập, tăng gần 3,5% so với thời điểm 30/6/2021.

Là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam hiện đang áp dụng theo chuẩn Basel III, các chỉ số về an toàn vốn và thanh khoản được ngân hàng quản lý rất chặt chẽ.

Theo đó, tỷ lệ an toàn vốn theo Basel III (CAR) tại 31/5/2022 đạt 13,1%, cao hơn nhiều so với quy định tối thiểu 8% của Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức dưới 1%.

Tổng huy động đạt trên 276.000 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ tương đương hơn 58.000 tỷ đồng và hoàn thành hơn 94% so với kế hoạch, chủ yếu tập trung vào khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2022, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 8.200 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2021. Đồng thời, TPBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 350.000 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm cuối năm 2021.

Tổng giá trị huy động tăng 12%. Dư nợ dự kiến đạt 188.800 tỷ đồng, trong mức quy định cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp dưới 1,5%.

Châu Hiệp