05/02/2023 lúc 21:47 (GMT+7)
Breaking News

Tổng Cục Thuế đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Tổng cục thuế vừa có công văn đề nghị ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế theo Nghị định 126/2020.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 126/2020, các ngân hàng thương mại (NHTM) phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế cho cơ quan thuế, bao gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Cơ quan thuế thực hiện bảo mật trong truyền nhận, khai thác, lưu trữ thông tin tài khoản của người nộp thuế.

Tổng Cục Thuế đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Thông tin mà NHTM cung cấp cho cơ quan thuế bao gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản, ngày mở (ngày bắt đầu hoạt động), ngày đóng tài khoản qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Cơ quan thuế thực hiện bảo mật trong truyền nhận, khai thác, lưu trữ thông tin tài khoản của người nộp thuế.

Tổng cục thuế cung cấp mã số thuế của người nộp thuế cho NHTM. Tài khoản thanh toán của khách hàng có thông tin mã số thuế thì NHTM thực hiện đối chiếu và cung cấp thông tin tài khoản thanh toán theo mã số thuế.

Trường hợp không có mã số thuế, NHTM thực hiện đối chiếu với số, loại giấy tờ do Tổng cục thuế cung cấp theo mã số thuế của người nộp thuế. NHTM có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử dụng thông tin do Tổng cục thuế cung cấp để phục vụ việc trao đổi thông tin với Tổng cục thuế.

Chậm nhất trong thời gian 90 ngày, NHTM lập và gửi danh sách tài khoản thanh toán của người nộp thuế lần đầu đến Tổng cục thuế, bao gồm toàn bộ các tài khoản thanh toán của người nộp thuế còn hiệu lực của tháng liền kề tháng cung cấp thông tin. Định kỳ hàng tháng (chậm nhất ngày 10 của tháng kế tiếp), NHTM cung cấp thông tin số hiệu tài khoản phát sinh mới trong kỳ và các tài khoản có ngày đóng trong kỳ.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã triển khai thí điểm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế đối với các ngân hàng thương mại bao gồm BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank và MBBank trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022.

Sau thời gian thí điểm, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận thành công trên 45,4 triệu tài khoản của người nộp thuế. Với giải pháp mã hóa, lưu trữ thông tin số hiệu tài khoản thanh toán tiếp nhận từ các ngân hàng, các thông tin người nộp thuế đều được bảo đảm an toàn bảo mật.

Châu Hiệp
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập