14/07/2024 lúc 20:03 (GMT+7)
Breaking News

Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu thu thuế nhà ở để hạn chế đầu cơ nhà, đất

Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 508/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.Theo quyết định, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì chiến lược cải cách thuế theo hướng đảm bảo khả năng duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế, phí ở mức ổn định, hợp lý.

Trong đó, để phát triển nông nghiệp, nông thôn, các loại thuế liên quan đến tài sản (bao gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp) sẽ tiếp tục được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025.

Cùng với đó, tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đồng thời, xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, số thuế phải nộp, đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với thuế bảo vệ môi trường, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu mở rộng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu để điều chỉnh khung và mức thuế bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo chính sách thuế bảo vệ môi trường là một công cụ kinh tế quan trọng góp phần hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu thu thuế nhà ở để hạn chế đầu cơ nhà, đất

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản xin ý kiến các bộ ngành, cơ quan liên quan để xây dựng đề cương báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 6 Luật thuế sau: Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Sau đó, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa thông tin cho rằng Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo luật thuế tài sản đối với nhà đất. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định cơ quan này chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất.

Theo Bộ Tài chính, vừa qua Bộ được Chính phủ giao chủ trì, thực hiện nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện Bộ Tài chính đang đề nghị các bộ ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Vân Anh