20/06/2024 lúc 22:58 (GMT+7)
Breaking News

Thường Tín triển khai 4 mô hình, sáng kiến đẩy mạnh chuyển đổi số

Để đẩy mạnh CCHC phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp và xây dựng chính quyền điện tử, huyện Thường Tín xác định rõ những hạn chế trong giải quyết TTHC. Từ đây, huyện xây dựng kế hoạch từng năm, từng giai đoạn để tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng đa dạng để người dân biết những lợi ích và ứng dụng công nghệ trong giải quyết TTHC.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín được đầu tư hiện đại, văn minh.

Để đẩy mạnh CCHC phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp và xây dựng chính quyền điện tử, huyện Thường Tín xác định rõ những hạn chế trong giải quyết TTHC. Từ đây, huyện xây dựng  kế hoạch từng năm, từng giai đoạn để tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng đa dạng để người dân biết những lợi ích và ứng dụng công nghệ trong giải quyết TTHC. Điển hình, từ đầu năm đến nay huyện triển khai 4 mô hình, sáng kiến: “Khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước bằng quét mã QR code”; Mô hình “Bộ phận một cửa điện tử không giấy 24/7”; Mô hình “Bộ phận một cửa văn minh hiện đại, xanh - sạch - đẹp đồng bộ ở 29/29 xã, thị trấn”. Sáng kiến “Ứng dụng phần mềm để chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp phòng và cấp xã năm 2023”. Từ triển khai 4 mô hình, sáng kiến trên, UBND huyện đã đầu tư lắp đặt đồng bộ, cải tạo, nâng cấp, lắp đặt các trang thiết bị tại bộ phận “một cửa” văn minh, hiện đại, theo đúng mô hình Đề án bộ phận “một cửa” hiện đại của thành phố Hà Nội. Ốp các logo nhận diện thương hiệu của thành phố với biểu tượng 5 bàn tay; Trang bị máy tính, máy in, máy photocopy, máy scan, máy lấy số tự động, bàn ghế, máy phục vụ công dân tra cứu; Lắp đặt thêm camera, cây nước uống, ghế chờ cho công dân, các bảng biểu nội quy quy chế và thông báo thu chi; công khai danh mục TTHC… Đặc biệt, bảng niêm yết TTHC bằng quét mã QR code tại toàn bộ bộ phận một cửa từ huyện đến cơ sở. Thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, rút ngắn thời gian đánh giá, chấm điểm, giảm thiểu giấy tờ in ấn, lưu trữ và đánh giá cũng thực chất, sát và toàn diện hơn. Ngoài ra, huyện còn quan tâm tới kiểm tra công tác CCHC, thực thi công vụ, đẩy mạnh đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với các tổ chức, người dân về TTHC và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện về các lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai, tư pháp, hộ tịch…

Nhật Minh 

...