02/03/2024 lúc 06:31 (GMT+7)
Breaking News

Thuduc House bị phạt 300 triệu vì loạt vi phạm trên thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có Quyết định số 197/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) 300 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Thuduc House

Theo đó, Thuduc House bị phạt tiền 100.000.000 đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11/2021/BB-HĐQT ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế, Biên bản họp HĐQT số 21/2021/BB-HĐQT ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh vụ nợ 65 tỷ cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý, Biên bản họp HĐQT số 26/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền.

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM các tài liệu: 04 Quyết định của TAND TP. HCM (Quyết định số 03/2021/QĐ-BPKCTT ngày 06/01/2021 về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và Quyết định số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020 của Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM, Quyết định số 55/2021/QĐ-TA ngày 15/01/2021 về việc không chấp thuận đơn khiếu nại của Cục thuế TP. HCM và vẫn đồng ý cho tạm dừng thi hành đối với các Quyết định 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và Quyết định số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020, Quyết định số 43/2021/QĐ-HBPKCTT và số 44/2021/QĐ-HBPKCTT ngày 26/2/2021 về hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ xử phạt và truy thu thuế liên quan Công ty), Quyết định số 66/QĐ-CT ngày 11/01/2021 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Cục thuế TP. HCM, Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán đối với BCTC năm 2020, BCTC riêng quý 1, 2/2021 và BCTC riêng hợp nhất quý 1, 2/2021, Báo cáo thường niên năm 2020).

Cùng với đó, TDH cũng bị phạt tiền 200.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, công ty CBTT sai lệch số liệu lợi nhuận tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4/2020 so với BCTC riêng và hợp nhất 2020 đã kiểm toán, tại BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2021 so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét (Công ty hạch toán sai số liệu dự phòng khó đòi, dự phòng chi phí đã phát sinh của dự án, dự phòng của khoản lỗ do chuyển nhượng cổ phiếu tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4/2020 và bán niên năm 2021).

Công ty đã CBTT sai lệch đối với nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020. Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020, Công ty báo cáo không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, không có các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty.

Tuy nhiên, theo BCTC kiểm toán riêng năm 2019, 2020, Công ty có giao dịch với người có liên quan của Công ty.

Tổng hai mức phạt dành cho Nhà Thủ Đức là 300 triệu đồng. 

Được biết, Thuduc House đang lên kế hoạch chào bán 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.440 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền huy động được, công ty dự kiến sử dụng để hợp tác, đầu tư phát triển dự án Khu dân cư Đông Trung tại xã Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương do Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Trung làm chủ đầu tư.

Vân Anh