18/06/2024 lúc 23:34 (GMT+7)
Breaking News

Chùm ảnh Điện Biên - Hoa ban và Show thực cảnh “Huyền tích UVA”

"Huyền tích UVA"- Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa ban năm 2024. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tổ chức tại bản Uva, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.