28/09/2022 lúc 22:35 (GMT+7)
Breaking News

Ông Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định làm Chủ tịch Ngân hàng Đông Á

NHNN chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á thay ông Võ Minh Tuấn, người vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc NHNN Chi nhánh TP HCM.
Ông Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định làm Chủ tịch Ngân hàng Đông Á

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố Quyết định số 1289/QĐ-NHNN ngày 27/7/2022 về việc chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á.

Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Cà Mau, là cử nhân Đại học Ngân hàng, thạc sĩ kinh tế, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ Cao cấp chính trị và có kinh nghiệm 33 năm làm việc trong ngành Ngân hàng.

Trước khi làm Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, ông Tùng làm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh TP HCM.

Ông Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng Đông Á thay ông Võ Minh Tuấn, người vừa được NHNN bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc NHNN Chi nhánh TP HCM.

Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, là cử nhân tài chính tín dụng (Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng, nay là Học viện Ngân hàng), thạc sĩ kinh tế phát triển (Viện Nghiên cứu Hà Lan), Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ Cao cấp chính trị và có kinh nghiệm 32 năm làm việc trong hệ thống ngân hàng, trong đó 28 năm công tác trên địa bàn TP HCM.

Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Đông Á, ông Tuấn từng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc NHNN, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Từ tháng 8/2015 đến nay, ông Tuấn được NHNN chỉ định tham gia HĐQT Ngân hàng Đông Á và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng này.

Châu Hiệp
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập