28/05/2024 lúc 07:31 (GMT+7)
Breaking News

Novaland xin "khất" báo cáo tài chính kiểm toán 2022 đến ngày 15/4

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc gia hạn việc nộp và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Thời gian dự kiến là ngày 15/4/2023.

Theo văn bản, công ty hiện đang sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đang từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành thủ tục kiểm toán và đánh giá toàn diện khách quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

“Novaland luôn nghiêm túc trong việc thực hiện công bố thông tin theo đúng các quy định, đặc biệt là công bố thông tin báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, và báo cáo tài chính năm trong thời hạn cho phép”, thông báo công ty nêu.

Về tình hình kinh doanh tại báo cáo tài chính tự lập, tính chung cả năm 2022, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 11.152 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 4.114 tỷ đồng, Novaland lãi ròng gần 2.264 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Báo cáo cho thấy doanh thu từ bán bất động sản của Novaland đạt gần 9.221 tỷ đồng, đến từ các dự án chính: NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village…

Trong năm, công ty cũng có doanh thu 5.012 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, tăng 38% so với năm ngoái, chủ yếu nhờ tăng lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư và lãi thoái vốn công ty con, công ty liên kết, gồm nhóm công ty Hạ tầng Sài Gòn, Khánh An, Carava Resort và CTCP Nova SQN.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 257.365 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cuối năm 2021. Đặc biệt, hàng tồn kho ghi nhận còn đến 134.485 tỷ đồng, trong đó 91% (giá trị gần 122.559 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và sản phẩm tại các dự án đã và đang triển khai chờ hoàn thiện bàn giao cho khách…

Mục đích phát hành là để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn. Đồng thời hực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1(cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% phương án.

Trong trường hợp cả hai phương án phát hành đều được thông qua và thực hiện thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ lên 48.750 tỷ đồng, trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Thanh Bút