07/07/2022 lúc 14:08 (GMT+7)
Breaking News

NHCSXH huyện Đăk R'Lấp giải ngân hơn 9 tỷ đồng theo NQ 11 sau 1 tháng

Theo kế hoạch tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Đăk Nông, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (PGD NHCSXH ) huyện Đăk R’Lấp được giao giải ngân cho vay 14 tỷ đồng của 3 chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và cho vay nhà ở xã hội.

Chỉ sau gần 1 tháng triển khai, PGD NHCSXH huyện đã tiến hành giải ngân đạt 9,1 tỷ đồng nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có nguồn vốn phục hồi phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo đó, chương trình Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 đã giải ngân được 06 tỷ đồng cho 143 Người lao động. Chương trình Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến đã giải ngân cho 216 hộ vay là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình với số tiền 3,1 tỷ đồng để mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến cho 304 em học sinh, sinh viên tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk R’Lấp.

Người dân làm thủ tục nhận tiền vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại điểm giao dịch xã Đăk Ru

PGD NHCSXH huyện Đăk R’Lấp cũng đã nhận được 08 hồ sơ đến từ các hộ vay vốn là Cán bộ công chức, viên chức, cán bộ sỹ quan có nhu cầu vay vốn để xây dựng mới và sữa chữa, cải tạo nhà ở của chương trình Cho vay nhà ở xã theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015. Đơn vị đã chỉ đạo cán bộ tín dụng đẩy nhanh quá trình thẩm định và thực hiện các thủ tục cho vay theo quy định để trong tháng 05/2022 tiến hành giải ngân cho các hộ vay vốn.

“Với phương châm hoạt động “không ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gian tới, PGD NHCSXH huyện Đăk R’lấp sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng ban liên quan, địa phương, tổ chức đoàn thể tiếp tục rà soát đối tượng đủ điều kiện và tổ chức cho vay kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tổ chức giám sát, nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả đồng vốn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội” – ông Mai Văn Nam- giám đốc PGD NHCSXH huyện khẳng định.

Nhân Lương

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập