26/05/2022 lúc 08:06 (GMT+7)
Breaking News

Đăk Nông: Giải ngân vốn tính dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông đã được Trung ương phân bổ 100 tỷ đồng.

Để triển khai cho vay ưu đãi 3 chương trình tín dụng bao gồm: Chương trình cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Chương trình cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Đây được coi là một trong những giải pháp sẽ tạo thêm nhiều động lực cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển SXKD, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông đã được Trung ương phân bổ 100 tỷ đồng.

Có mặt tại phiên giao dịch tăng cường của NHCSXH huyện Đăk Glong tại xã Quảng Sơn chúng tôi cảm nhận được sự hân hoan và phấn khởi thể hiện trên từng gương mặt của những người nông dân nơi đây. Anh Vũ Hồng Vinh ở thôn Quảng Tiến là một trong những người được giải ngân nguồn vốn ưu đãi này, cầm 50 triệu đồng vốn vay từ chương trình Giải quyết việc làm, anh chia sẻ: hơn hai năm dịch bệnh làm giá cả nông sản xuống thấp, gia đình anh không còn vốn để đầu tư cho vườn cà phê, từ đó sản lượng cũng ít dần đi, kinh tế khó khăn lại càng khó khăn, tôi sẽ dùng số tiền này để mua phân bón cải tạo lại vườn cà phê, khôi phục kinh tế gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Cùng tâm trạng đó, anh Trịnh Duy Thanh ở bon Rbut xã Quảng Sơn phấn khởi chia sẻ: gia đình tôi được NHCSXH huyện Đăk Glong cho vay 50 triệu đồng từ chương trình Giải quyết việc làm, với số tiền này gia đình tôi sẽ đầu tư cải tạo vườn cà phê và mua thêm giống cây ăn trái để trồng xen trong vườn, tạo thêm thu nhập để cải thiện kinh tế gia đình.

Đến 30/4/2022 Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Nông đã giải ngân 11.970 tỷ đồng cho 475 hộ vay từ nguồn vốn phân bổ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ thuộc 2 chương trình Giải quyết việc làm và chương trình cho HSSV mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến.

Chương trình cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội...

Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Nông, Nguyễn Tiến Hà cho biết: Xác định được vai trò, tầm quan trọng trong chính sách của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động SXKD, Chi nhánh đã tham mưu cho UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi; rà soát và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về đối tượng thụ hưởng, nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi do sở, cơ quan chủ trì cho chi nhánh để làm cơ sở cho vay; Sau khi giải ngân, chi nhánh tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và tư vấn, hướng dẫn để khách hàng vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với sự nỗ lực, trách nhiệm, tận tâm phục vụ, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Nông sẽ tiếp tục khẩn trương triển khai các chương trình vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Qua đó, kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có nguồn vốn tái sản xuất, góp phần vào mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quỳnh Chi

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập