05/06/2023 lúc 03:04 (GMT+7)
Breaking News

Người ươm mầm khoa học kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, Nhà khoa học, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Giải thưởng Hồ Chí Minh , giải thưởng Lúa thế giới; Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Sau 23 năm đi qua tôi vẫn nhớ hình ảnh giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng vị Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lúc đó với chiếc Pu dông da mềm, tay cầm tập tài liệu kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với tỉnh Yên Bái về việc thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Yên Bái.

Hôm đó, giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng Anh nêu toàn diện các vấn đề nhưng tôi ghi nhớ sâu sắc hai vấn đề về tổ chức cán bộ và phương pháp tổ chức làm việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  địa phương.

Về công tác cán bộ, giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng đặc biệt lưu ý vấn đề người đứng đầu Liên hiệp Hội. Ông nói: Mình không quan trọng hóa vấn đề đâu, ở đây chúng ta cần hiểu rõ hơn đội ngũ trí thức; anh chị em làm trí thức cần người có vị trí, có hiểu biết, có năng lực cảm hóa và quần tụ anh em. Ở chiều ngược lại lãnh đạo tỉnh cũng cần sự chung sức của lực lượng anh chị em trí thức để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa phương đề ra.

Ông mong lãnh đạo chủ chốt tỉnh hãy cùng tham gia và gánh vác vai trò lãnh đạo của Liên hiệp Hội, có như vậy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật mới phát huy được tác dụng và thực hiện được sứ mệnh của mình.

Về hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Ông nói: Rất thông cảm với địa bàn miền núi, khó khăn gian khổ gấp nhiều lần so với các địa bàn khác, các cụ xưa đã có câu "vạn sự khởi đầu nan" , bắt đầu bao giờ cũng khó nhưng cứ làm đi tất cả rồi sẽ có.

Hai điều tâm huyết đó, tôi ghi nhớ mãi, nhất là mỗi khi mở trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái, đọc qua các mục lục và nhìn lại, suy nghĩ lòng thấy nhẹ nhõm và có chút tự hào vì đã và đang làm vượt các yêu cầu mà khi thành lập giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng mong đợi.

Qua bốn kỳ Đại hội, các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Yên Bái đều đứng ra gánh vác trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Yên Bái được xây dựng trưởng thành về nhiều mặt, tổ chức được phát triển nay đã có 26 hội thành viên với 220.000 hội viên, có các hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tư vấn phản biện, nghiên cứu trao đổi, phổ biến kỹ thuật mới có ảnh hưởng sâu rộng trong sản xuất đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nhiều hội thảo khoa học với các lĩnh vực khác nhau, 10 cuộc thi sáng tạo kỹ thuật đã được tổ chức,  hoạt động trong và ngoài địa phương và mang lại những không khí mới trong phong trào đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Không còn những khó khăn của những ngày mới thành lập, nhiều thứ phải mượn, phải nhờ nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã có trụ sở khang trang, có phương tiện làm việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Như những mầm non giống mới, giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng đã cống hiến, cho ra đời các tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương trong đó có Yên Bái và đang mang lại những thành quả nhất định trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của nước nhà./.

...