13/08/2022 lúc 10:52 (GMT+7)
Breaking News

Nghỉ thai sản trùng nghỉ hè 2 tháng, giáo viên có được nghỉ bù?

VNHN - Giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hàng năm sau khi nghỉ thai sản hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm.

VNHN - Giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hàng năm sau khi nghỉ thai sản hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm.

Ảnh minh họa

Em của ông Lê Văn Dủ là giáo viên đang công tác tại một trường THPT của tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 3/2018 đến ngày 31/8/2018, em của ông Dủ xin nghỉ thai sản. Thời gian nghỉ có trùng với thời gian 2 tháng hè.

Nhà trường phân công em của ông đi dạy lại kể từ ngày 1/9/2018, vì thời gian nghỉ thai sản đã hết. Ông Dủ hỏi, em của ông có được chế độ nghỉ bù 2 tháng tiếp theo không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Công văn số 1125/NGVBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên, giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hàng năm sau khi nghỉ thai sản hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm.

Em của ông Lê Văn Dủ có thời gian nghỉ thai sản trùng với 2 tháng nghỉ hè thì sẽ được nhà trường bố trí thời gian nghỉ hàng năm sau khi nghỉ thai sản là 12 ngày làm việc và cứ 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hàng năm sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày (theo Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động).

Hiệu trưởng căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của nhà trường để bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên sau khi nghỉ thai sản hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm (nếu do yêu cầu công tác, nhà trường không bố trí được thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên)./.

Theo Chinhphu.vn
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập