12/08/2022 lúc 15:34 (GMT+7)
Breaking News

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: Bảo đảm tiến độ xây dựng 85 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phấn đấu xây dựng 85 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phấn đấu xây dựng 85 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Trường THCS Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây được đưa vào sử dụng năm học 2021-2022.

Trong đó có 30 trường mầm non, 26 trường tiểu học, 24 trường trung học cơ sở và 5 trường trung học phổ thông. Thời điểm này, các nhà trường đã hoàn thành việc tự đánh giá theo quy định và đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, mua sắm trang thiết bị...

Nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, Sở đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo tham mưu UBND quận, huyện, thị xã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021. Đồng thời, tham mưu UBND quận, huyện, thị xã quan tâm xây dựng lộ trình bổ sung cơ sở vật chất cho các trường đến hạn công nhận lại (thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 5 năm) để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Toàn thành phố hiện có 1.695 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 77% trong tổng số trường công lập của Hà Nội.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập