25/09/2022 lúc 02:18 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Triển khai thí điểm thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng

Để tăng cường công tác chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số toàn diện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 1844/UBND-VX ngày 02/5/2022 về việc thí điểm triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tại mỗi thôn, bản, tổ dân phố thành lập một Tổ công nghệ số cộng đồng trong năm 2022. Trước mắt, thí điểm lựa chọn, ban hành quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng ở mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 03 Tổ để tổ chức thực hiện và tổng hợp rút kinh nghiệm, hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

cn-so

Ảnh minh họa.

Nhiệm vụ của Tổ Công nghệ số cộng đồng: Tổ công nghệ số cộng đồng do UBND cấp xã quyết định thành lập, là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến với nhân dân; trực tiếp truyền thông, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại thôn, bản, tổ dân phố.

Tổ công nghệ số cộng đồng có trách nhiệm báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai việc sử dụng nền tảng số, công nghệ số để chính quyền các cấp nắm bắt, chỉ đạo và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc./.

Lê Vũ
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập