28/05/2022 lúc 01:07 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại tỉnh Lào Cai có 29 thí sinh vắng mặt không tham gia kỳ thi.

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại tỉnh Lào Cai có 29 thí sinh vắng mặt không tham gia kỳ thi.

Cả tỉnh Lào Cai có 29 thí sinh vắng thi, trong đó: Trung học phổ thông 6 thí sinh, giáo dục thường xuyên 2 thí sinh, tự do 21 thí sinh. Nguyên nhân thí sinh vắng thi gồm: Miễn thi: 4 thí sinh, ốm: 2 thí sinh, không lý do và lý do khác: 23 thí sinh. Ngoài ra, có 4 thí sinh thuộc diện F2 (Thị xã Sa Pa: 2; TP. Lào Cai: 2) đã hoàn thành cách ly vào ngày 6/7 được bố trí thi luôn vào đợt 1 ngày 7/7 và 8/7.

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh sẽ được hướng dẫn các bước kiểm tra, khai báo y tế, khử khuẩn ... để đảm bảo công tác phòng, chống dịch cũng như đạt kết quả tốt cho kỳ thi. Môn thi Ngữ văn ghi nhận không có thí sinh vi phạm quy chế, an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo.

Các thí sinh được kiểm tra đo thân nhiệt, tại điểm thi số 4 (THPT Chuyên Lào Cai) trước khi vào phòng thi.

Các thi sinh làm thủ tục khai báo y tế tại điểm thi số 4 (THPT Chuyên Lào Cai), thành phố Lào Cai.

Các thí sinh tại điểm thi số 4 (THPT Chuyên Lào Cai), thành phố Lào Cai chờ gọi tên vào phòng thi.

Các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi số 4 (THPT Chuyên Lào Cai), thành phố Lào Cai.

Trước đó, tỉnh Lào Cai cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, kế hoạch vì một kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, thành công, đúng quy chế. 

Lào Cai có 18/20 hội đồng thi bố trí chỗ ăn, ở cho 2.917 thí sinh. Tất cả các điểm thi đều tổ chức ăn, nghỉ cho cán bộ đảm bảo an ninh, quy định về phòng, chống dịch cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo lịch, chiều ngày 7/7 các thí sinh sẽ bước vào thi môn toán./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập