28/05/2022 lúc 01:16 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Ngày 8/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 8/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát động phong trào thi đua phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt sự xuất hiện biến chủng mới Delta với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn và còn có thể kéo dài đã và đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho chúng ta. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua "Lào Cai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp,đơn vị, tổ chức, đoàn thể, các địa phương và nhân dân, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung thi đua sau:

Đẩy mạnh phong trào thi đua phòng, chống dịch với quyết tâm cao nhất, năng động, sáng tạo phối hợp chặt chẽ và huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Duy trì công tác rà soát, kiểm soát nắm bắt tình hình di biến động của người dân trên địa bàn, người đi lao động tại các địa phương khác ngoài tỉnh và tăng cường tuyên truyền cho các gia đình vận động người thân đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Không xem nhẹ các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

Các lực lượng chống dịch tiếp tục thi đua, thể hiện vững vàng ý chí, quyết tâm “chống dịch như chống giặc”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa tham gia phòng, chống dịch. Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch.

Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, thể hiện ý chí, tinh thần và sức mạnh, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thi đua phòng, chống dịch.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể và lực lượng vũ trang thi đua làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch. Đồng thời có kế hoạch vận động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; sẵn sàng tương trợ nhau vượt qua khó khăn; đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch.

Các cơ quan thông tấn, báo chí thi đua làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin để người dân nâng cao nhận thức và ủng hộ các chủ trương của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai sẽ khen thưởng và đề xuất Thủ tướng Chính phủ có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập