19/06/2024 lúc 10:58 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo đó, nhằm tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, thực hiện theo đúng quy chế đã ban hành, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 940/QĐ - UBND, ngày 06/5/2022 về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

Tỉnh Lào Cai thành lập 01 Hội đồng thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng, thành lập 23 Điểm thi để triển khai công tác coi thi đặt tại 09 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

09305c8b5e22907cc933-1

Ảnh minh họa.

Thời gian thi diễn ra trong 02 ngày 07/7 và 08/7/2022. Lịch thi, bài thi: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các Ban của Hội đồng thi và Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi, các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm cử người tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi đăng ký dự thi: Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022: Thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT tại trường phổ thông. Thí sinh tự do (đăng ký dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh hay xét công nhận tốt nghiệp THPT): Thực hiện đăng ký trực tiếp tại các trường THPT số 1 các huyện, thị xã và Trường THPT Chuyên Lào Cai và các trường THPT số 1, số 2, số 3 thành phố Lào Cai.

Địa điểm dự thi: Người học xong chương trình THPT trong năm 2022 và người đã học xong chương trình THPT trước năm 2022 nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT: Dự thi tại các điểm thi thuộc huyện, thị xã, thành phố theo địa bàn cư trú. Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh: Dự thi tại 04 điểm thi đặt tại thành phố Lào Cai

Về thanh tra, kiểm tra thi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch, khoa học và hiệu quả, các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thành công, đúng quy chế./.

Lê Vũ