24/06/2024 lúc 10:05 (GMT+7)
Breaking News

Hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu LCM

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) mới đây đã ban hành quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (HOSE: LCM).
Hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai

Theo đó, HOSE căn cứ theo quy định pháp luật: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: …h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp”.

Được biết, BCTC kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 của CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán, vì vậy HOSE sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu LCM dựa trên quy định nêu trên.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ do kiểm toán không tham dự chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 do kiểm toán được bổ nhiệm là kiểm toán viên sau ngày này.

Đồng thời, kiểm toán đã thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế nhưng các thủ tục này không giúp kiểm toán thu được đầy đủ bằng chứng kiểm toán theo yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về tính hiện hữu và giá trị khoản mục hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2021 là 19,5 tỷ đồng và ảnh hưởng của nó đến các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính.

Ngoài ra, LCM có khoản mục phải thu về cho vay 62 tỷ đồng, với các tài liệu hiện có và bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác, kiểm toán không thể đánh giá được tính hiện hữu, đầy đủ của các khoản mục phải thu về cho vay này. Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không và ảnh hưởng nếu có của các điều chỉnh đến các khoản mục khác.

Trước đó, vào ngày 25/5, HOSE ra quy định thời gian giao dịch đối với chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE.

Thông tin thêm, CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai là một trong những công ty khai khoáng hàng đầu trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản tại Việt Nam. Sản phẩm truyền thống của công ty gồm có: Tinh quặng chì kẽm Pb, Zn > 55%; Vàng thương phẩm 99.9%; Tinh quặng sắt kích cỡ từ 0.1mm đến 1mm; Đá xây dựng các loại; Phân bón và hóa chất (soda, kẽm sunfat, đồng sunfat).

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu LCM hiện đang ở mức 3,060 đồng/cổ phiếu tại phiên chiều 14/7.

Châu Hiệp