24/06/2024 lúc 03:29 (GMT+7)
Breaking News

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam thiết thực, hiệu quả, bảo đảm phòng chống dịch bệnh

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để định hướng dư luận trong việc xây dựng, sửa đổi và thi hành pháp luật là nội dung quan trọng để bảo đảm tính thực chất, hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác này.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để định hướng dư luận trong việc xây dựng, sửa đổi và thi hành pháp luật là nội dung quan trọng để bảo đảm tính thực chất, hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác này.

Một số địa phương xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật.

Trao đổi với Báo chí sáng 19/8, TS. Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, Bộ Tư pháp đã và đang tích cực hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiến hành tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 (ngày 9/11 hàng năm) trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực.

Theo ông Lê Vệ Quốc, một trong những điểm nhấn quan trọng là đẩy mạnh việc tổ chức thi hành pháp luật phải tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, các rào cản cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, tại cuộc họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Chính phủ ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì, tổng hợp các đề nghị xây dựng pháp luật của các bộ, ngành trên tinh thần kỹ thuật rút gọn “một luật sửa nhiều luật” để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 vào tháng 10/2021.

Thủ tướng yêu cầu cần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để định hướng dư luận trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thi hành pháp luật là nội dung quan trọng để bảo đảm tính thực chất, hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác này.

Ông Lê Vệ Quốc cho biết, để chuẩn bị cho Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 471 về ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật với việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) quốc gia, đây là kho tài nguyên số dùng chung trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật của cả nước. Qua đó góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới. Giao diện của Cổng phải ưu tiên cho đối tượng tiếp cận là người dân và doanh nghiệp, có tính lan toả, lấy người dân làm trung tâm, gắn với số hoá công tác PBGDPL và thể hiện đa dạng trên các nền tảng đa phương tiện.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để Bộ Tư pháp tổ chức trao danh hiệu “Gương sáng pháp luật” nhằm tôn vinh 50 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, đại diện các ngành, lĩnh vực và địa phương đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Bộ Tư pháp sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Pháp luật Việt Nam như xây dựng các chuyên mục “Ngày Pháp luật Việt Nam” trên các ấn phẩm cơ quan truyền thông của ngành và cơ quan báo chí lớn khác; thiết kế các pano, băng rôn, áp phích… về Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong tuần lễ cao điểm cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh sinh viên các nhà trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp…