28/05/2024 lúc 09:25 (GMT+7)
Breaking News

Hội thảo: “Kết nối doanh nghiệp trong đào tạo đại học”

VNHN - Hội thảo tập trung khai thác những nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh viên mới ra trường không có việc làm, đề ra một số giải pháp và đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các doanh nghiệp trong việc đào tạo nhân lực tương lai cho chính mình.

VNHN - Vừa qua, Trường Đại học Gia Định tổ chức buổi Hội thảo “Kết nối doanh nghiệp trong đào tạo đại học” với sự tham gia của Ban giám hiệu và giảng viên trường, hơn 50 nhà doanh nghiệp cùng hàng trăm sinh viên hiện đang theo học tại trường có nguyện vọng tìm hiểu rõ hơn việc kết nối giữa các doanh nghiệp và giáo dục.

Hội thảo tập trung khai thác những nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh viên mới ra trường không có việc làm, đề ra một số giải pháp và đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các doanh nghiệp trong việc đào tạo nhân lực tương lai cho chính mình.

Giảng viên trường Đại học Gia Định cùng đại diện các doanh nghiệp tham gia buổi Hội thảo.

Buổi hội thảo trình bày quan điểm của những nhà nghiên cứu đầu ngành về vấn đề “học” và “hành” trong giáo dục. Bên cạnh đó, tình hình thực tiễn các doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian đào tạo lại nhân lực cho nhân sự mới tuyển dụng đặt ra những vấn đề cấp thiết về việc đáp ứng nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Hội thảo thống nhất cho rằng không chỉ nhà trường mới có trách nhiệm đào tạo mà các doanh nghiệp có thể hợp tác cùng các trường đại học để đào tạo nhân lực cho mình. Điều này mở ra cơ hội cho các bạn sinh viên, giúp các bạn có điều kiện thuận lợi để thực hành những gì mình được học trên giảng đường.

Ngoài việc tập trung vào nội dung chính: tìm hiểu nguyên nhân và đề ra giải pháp giữa nhà trường và doanh nghiệp để tránh tình trạng sinh viên thất nghiệp khi ra trường thì buổi hội thảo còn cung cấp thêm thông tin, những điều kiện “cần” và “đủ” để có thể ứng tuyển vào một công ty. Đây là những kiến thức thực tiễn vô cùng cần thiết cho những bạn sinh viên đang chuẩn bị cho tương lai của mình.

 

Mục đích của buổi hội thảo không chỉ đề cập đến vấn đề phối hợp đào tạo nhân lực giữa các trường đại học với doanh nghiệp mà còn hướng đến mục tiêu xa hơn là nâng cao chất lượng giáo dục, cố gắng giải quyết vấn đề việc làm cho sinh viên ra trường – vấn đề chưa bao giờ thôi nhức nhối trong xã hội hiện nay.

Phần thảo luận, trao đổi diễn ra vô cùng sôi nổi giữa sinh viên với Ban giám hiệu, với các doanh nghiệp mang lại nhiều kiến thức và điểm nhìn thú vị. Kết thúc buổi hội thảo, các đại biểu hy vọng những dự án kết hợp giữa trường đại học nói chung, và cách riêng là trường Đại học Gia Định với các doanh nghiệp có thể đạt được nhiều thành tựu trong tương lai ./.