17/04/2024 lúc 02:19 (GMT+7)
Breaking News

Hội Nghề cá TP.Vũng Tàu - Gắn kết ngư dân với phát triển

Việc thành lập Hội Nghề cá TP.Vũng Tàu là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong sự phát triển của ngành thủy sản, góp phần tạo mối liên kết giữa cộng đồng ngư dân Vũng Tàu với toàn tỉnh. Đó là lời khẳng định của ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tại Đại hội thành lập Hội Nghề cá TP.Vũng Tàu khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội Nghề cá TP.Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định 130/QĐ-UBND ngày 15/1/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hội nghề cá TP.Vũng Tàu được thành lập gồm 60 thành viên là chủ tàu cá, ngư dân, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, kinh doanh,…

Vào ngày 29/3/2024, Hội Nghề cá TP.Vũng Tàu được tổ chức đại hội nhiệm kỳ đầu tiên ( khoá I, nhiệm kỳ 2024-2029).

Quang cảnh đại hội thành lập Hội Nghề cá thành phố Vũng Tàu

Tại đại hội, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, trải qua quá trình phát triển, đến nay, TP.Vũng Tàu là một trong những địa phương có năng lực khai thác lớn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đặc biệt, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, TP.Vũng Tàu đã trở thành một trong những trung tâm nghề cá lớn của cả nước, được thể hiện trên cả bốn lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần thủy sản. Cơ cấu nghề khai thác chuyển dịch theo hướng đa nghề và khuyến khích phát triển các nghề có hiệu quả kinh tế cao, khai thác có tính chọn lọc để bảo vệ nguồn lợi hải sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ

“Việc thành lập hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong sự phát triển của ngành thủy sản, góp phần tạo mối liên kết giữa cộng đồng ngư dân Vũng Tàu với toàn tỉnh. Từ đó, có thêm cơ hội hợp tác, nâng cao giá trị sản phẩm, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển khai thác, nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản trong và ngoài nước”, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nghề cá TP.Vũng Tàu gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Văn Tôn được bầu làm Chủ tịch Hội Nghề cá TP.Vũng Tàu khoá I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nguyễn Bá Phước