24/06/2024 lúc 12:43 (GMT+7)
Breaking News

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức chương trình giao lưu Giới thiệu tác phẩm “Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay – Lý luận và thực tiễn”

Sáng 16/5, tại phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức thành công chương trình giao lưu Giới thiệu tác phẩm “Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay – Lý luận và thực tiễn”. Tham dự có PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện, đồng thời là chủ biên của tác phẩm “Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay – Lý luận và thực tiễn”.