24/06/2024 lúc 11:12 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội hướng đến cấp Hồ sơ Sức khỏe điện tử cho mọi công dân

Triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử, Sổ sức khoẻ điện tử, TP. Hà Nội phấn đấu 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, qua đó hình thành cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của Hà Nội.

 Hà Nội phấn đấu 100% người dân trên địa bàn được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân

Với mục đích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số nhằm kết nối thông tin, dữ liệu điện tử hình thành trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhà nước, tư nhân thành "hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ khám sức khỏe". Hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích thông tin dữ liệu, giúp việc dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo hiệu quả về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, Chủ tịch UBND Hà Nội  vừa ký ban hành Kế hoạch về triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn, đây là nhiệm vụ mới nên UBND thành phố yêu cầu các trường thông tin, dữ liệu để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử (hiển thị trên các ứng dụng phục vụ người dân) cần bảo đảm tuân thủ theo hướng dẫn và quy định của ngành y tế.

Trên cơ sở khai thác, sử dụng các tiện ích từ hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời. Chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, giảm các chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Việc xây dựng và triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ cần bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý sức khỏe. Các chức năng, tính năng kỹ thuật phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế. Bảo đảm việc chia sẻ thông tin, dữ liệu và các quy định về an toàn thông tin của Bộ TT&TT. Đặc biệt là việc kết nối, chia sẻ và hiển thị thông tin sức khỏe người dân trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an…

Tại kế hoạch trên, Hà Nội phấn đấu 100% người dân trên địa bàn được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; 100% thông tin sức khỏe y tế người dân trên địa bàn được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số. Đồng thời được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.