29/05/2024 lúc 13:18 (GMT+7)
Breaking News

Google hỗ trợ chuyển đổi số giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng thành phố thông minh tập trung trong việc đẩy mạnh tổ chức giảng dạy và học tập chuyển đổi số.

Sáng ngày 9/8, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã có buổi làm việc với ông Paul Hutchings, Tổng Giám đốc phụ trách Úc, NewZealand và thị trường mới Google for education ( Google vì giáo dục)

Kể từ khi ra mắt đến nay đã 15 năm, Google đã phát hành Workspace for Education miễn phí trên khắp thế giới cho các sinh viên học sinh trường học và nhân viên của ngành giáo dục. Với nền tảng số Workspace for Education là bộ công cụ công tác và giao tiếp miễn phí của Google để học tập ở mọi nơi, mọi lúc, trên mọi thiết bị. Các dịch vụ trọng tâm từ Workspace (slides), biểu mẫu (form), jamboard, sites, meet, groups và lớp học ( classroom ).

Ông Paul Hutchings, Tổng Giám đốc phụ trách Úc, Newzealand đã tiến hành nghiên cứu cùng với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về sự phù hợp của giải pháp Google for Education, đặc biệt là máy tính giáo dục Chromebook đối với việc dạy và học tại Việt Nam.

Trải qua 2 năm nghiên cứu, nhận thấy rằng thầy cô và các em học  sinh tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ có trải nghiệm rất tốt và cảm thấy nhiều lợi ích từ việc chuyển đổi số trong giáo dục. Trong công tác giáo dục và đào tạo, giờ đây đã tiết kiệm được thời gian giải quyết các công việc hành chính, tăng cường tương tác, thúc đẩy phát triển hội nhập quốc tế, phát triển bản lĩnh và kỹ năng để hướng tới một nền giáo dục thông minh và công dân toàn cầu.

Google for Education đã gửi thư cam kết hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tại Tp.Hồ Chí Minh và giới thiệu công ty AI Education – đối tác ủy quyền tại Việt Nam để cùng thực hiện những công việc bao gồm: tư vấn và hỗ trợ về việc triển khai Workspace for education miễn phí cho toàn thành phố, xây dựng và triển khai kế hoạch dào tạo cán bộ CNTT do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng triển khai cung cấp các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của Google: kỹ năng số, kỹ năng trí thông minh nhân tạo AI, tin học chuẩn quốc tế và các chương trình nhằm thúc đẩy an toàn trên Internet và hành vi trực tuyến có trách nhiệm giữa học sinh với nhau trên các nền tảng truyền thông xã hội; Cung cấp hỗ trợ tư vấn cho 'dữ liệu lớn' và AI dựa trên dữ liệu trong thế giới thực từ ngành giáo dục...