07/10/2022 lúc 07:22 (GMT+7)
Breaking News

Duy trì hạn chế giao dịch đối với hai mã cổ phiếu MCI và JOS

Ngày 8/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (UPCoM: MCI) và CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải (UPCoM: JOS).
Duy trì hạn chế giao dịch đối với hai mã cổ phiếu MCI và JOS

Theo HNX, nguyên nhân MCI bị hạn chế là do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2021; MCI bị âm vốn chủ sở hữu theo BCTC năm 2021.

Mặc dù trước đó, công ty này đã khắc phục được nguyên nhân chưa công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Hai mã bị hạn chế giao dịch đều chưa khắc phục được các lỗi bị cấm

Tương tự như MCI, mã cổ phiếu JOS chưa khắc phục hết các nguyên nhân bị hạn chế giao dịch khác, cụ thể là JOS bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ BCTC năm 2021.

Ngoài ra, HNX còn thông báo hạn chế giao dịch đối với CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (VXB) từ ngày 11/7/2022. VXB cũng đã bị huỷ niêm yết do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2021 và chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hủy niêm yết.

HNX sẽ xem xét đưa các cổ phiếu trên ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch sau khi khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Châu Hiệp
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập