17/06/2024 lúc 17:21 (GMT+7)
Breaking News

Cho vay chứng khoán chỉ chiếm 0,5% dư nợ tín dụng

Dư nợ cho vay đối với khách hàng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán chiếm tỷ trọng khoảng 0,5% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, ngoài việc tham gia trực tiếp trên thị trường vốn với vai trò nhà đầu tư và nhà phát hành, tổ chức tín dụng còn cho vay đối với các chủ thể tham gia thị trường vốn.

Hàng năm ngay từ đầu năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đều ban hành chỉ thị chỉ đạo hệ thống ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hướng dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro trong đó có đầu tư kinh doanh chứng khoán.

Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với mục đích đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Đồng thời, cơ quan quản lý lĩnh vực ngân hàng cũng hoàn thiện các quy định kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán như quy định hệ số rủi ro đối với các khoản phải đòi để đầu tư kinh doanh chứng khoán là 150%...

Hiện nay, các tổ chức tín dụng chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 1 năm cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và khi cấp tín dụng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho khách hàng là công ty con, công ty liên kết để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu...

Tính đến hết 2021, có 27 cổ phiếu ngân hàng niêm yết, đăng ký giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán. Nhóm cổ phiếu ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường, mức độ giao dịch hằng ngày chiếm trên 30% tổng giá trị giao dịch, có khả năng dẫn dắt thị trường, một số cổ phiếu ngân hàng có mặt trong rổ VN-Diamond, VN30.

Anh Phạm