17/06/2024 lúc 17:02 (GMT+7)
Breaking News

Đường sắt vận chuyển 2,4 triệu hành khách, tăng 98,1% so với cùng kỳ

Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng vận tải hành khách 5 tháng đầu năm là lĩnh vực đường sắt khi vận chuyển 2,4 triệu hành khách, tăng 98,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 0,9 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng mạnh mẽ 110,9%.

Số liệu Tổng cục Thống kê công bố cho thấy trong tháng 5/2023, vận chuyển hành khách tăng 13,6% và luân chuyển hành khách tăng 21,8%; còn vận chuyển hàng hóa tăng 20,7% và luân chuyển hàng hóa tăng 15,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 21,2% và luân chuyển tăng mạnh 41,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vận chuyển hàng hóa giữ đà tăng trưởng tốt khoảng 18% và luân chuyển tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vận tải hành khách tháng 5 ước đạt 377,9 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 1,4% so với tháng trước và luân chuyển 20,1 tỷ lượt khách.km, tăng 3,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vận tải hành khách ước đạt 1.855,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 giảm 2,9%) và luân chuyển đạt 99,5 tỷ lượt khách.km, tăng 41,9% (cùng kỳ năm trước tăng 4,0%).

Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 1.847,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước và 82,5 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 21,4%.

Còn vận tải ngoài nước ước đạt 8,1 triệu lượt khách vận chuyển, gấp 13,8 lần và 17 tỷ lượt khách.km luân chuyển, gấp 7,9 lần cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành vận tải, tất cả các ngành đường trong 5 tháng đầu năm 2023 đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng vận tải hành khách 5 tháng đầu năm là lĩnh vực đường sắt khi vận chuyển 2,4 triệu hành khách, tăng 98,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 0,9 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng mạnh mẽ 110,9%.

Cũng theo báo cáo này, vận tải hàng hóa tháng 5 ước đạt 192,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 2% so với tháng trước và luân chuyển 39,7 tỷ tấn.km, tăng 2,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa ước đạt 930,5 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2022 (5,2%) và luân chuyển 194,6 tỷ tấn.km, tăng 17,9% (cùng kỳ năm trước tăng 12,5%).

Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 912,3 triệu tấn vận chuyển, tăng 18,3% và 124 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 28,7%; vận tải ngoài nước ước đạt 18,2 triệu tấn vận chuyển, tăng 5,1% và 70,6 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 2,8%.

Xét theo ngành vận tải, vận tải đường bộ và đường thủy 5 tháng đầu năm 2023 có tốc độ tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, vận tải hàng không giảm nhẹ 3,3% về vận chuyển hàng hoá, ước đạt 0,1 triệu tấn nhưng tăng mạnh 62,3% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. 

Trái ngược với tốc độ tăng trưởng vận tải hàng hoá chung của toàn ngành, vận tải đường sắt giảm mạnh, đảm nhận vận chuyển 1,8 triệu tấn hàng, giảm sâu 28,5% so với cùng kỳ; luân chuyển 1,5 tỷ tấn.km, cũng giảm tới trên 25%. Sở dĩ hàng hoá vận chuyển qua đường sắt giảm mạnh do các đơn hàng xuất nhập khẩu giảm và phải cạnh tranh với vận tải đường thủy khi chi phí cao hơn.

Về tình hình tai nạn giao thông, theo ghi nhận trong tháng 5 (từ 15/4-14/5), trên địa bàn cả nước xảy ra 832 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 598 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 234 vụ va chạm giao thông, làm 448 người chết, 367 người bị thương và 252 người bị thương nhẹ.

So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 2,3% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 2,4% và số vụ va chạm giao thông tăng 2,2%); số người chết giảm 2,4%; số người bị thương tăng 9,6% và số người bị thương nhẹ tăng 4,6%.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng 5 giảm 10,1% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 2,9% và số vụ va chạm giao thông giảm 24,3%); số người chết giảm 7,6%; số người bị thương tăng 14% và số người bị thương nhẹ giảm 22,5%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 3.991 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 2.904 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 1.087 vụ va chạm giao thông, làm 2.343 người chết, 1.619 người bị thương và 1.154 người bị thương nhẹ.

Bình quân một ngày trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, gồm 19 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 7 vụ va chạm giao thông, làm 16 người chết, 11 người bị thương và 8 người bị thương nhẹ.

Thanh Bút