14/07/2024 lúc 22:00 (GMT+7)
Breaking News

Dừng đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo phương thức PPP

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 456 về việc dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo đó, Phó thủ tướng quyết định dừng thực hiện dự án xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo phương thức đối tác công - tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 579 ngày 17/5/2019.

Giao UBND các tỉnh Sơn La, Hòa Bình chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất dừng triển khai dự án; đồng thời có phương án xử lý dứt điểm đối với các nội dung công việc đã thực hiện của dự án trước đây, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Phó thủ tướng giao UBND tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (trong đó có hình thức đầu tư công) để tiếp tục triển khai đầu tư tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan hướng dẫn UBND tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp để đầu tư tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo quy hoạch, bảo đảm khả thi, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Dừng đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo phương thức PPP

Trước đó, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư PPP hỗn hợp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh Tây Bắc, các khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp…

Dự án có có tổng chiều dài khoảng 85km, trong đó, trên địa phận tỉnh Hòa Bình khoảng 49 km (đi qua thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc) và trên địa phận tỉnh Sơn La khoảng 36 km (đi qua huyện Vân Hồ, huyện Mộc Châu). Điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 6 và điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 43, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tổng mức đầu tư dự án (giai đoạn I) là khoảng 22.294 tỷ đồng với quy mô nền đường 17m; giai đoạn hoàn thiện bề rộng nền đường 22m; tốc độ thiết kế 80 km/h, các đoạn khó khăn thiết kế với vận tốc 60km/h. 

Quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc như thay đổi về địa điểm dự án, tổng mức đầu tư, loại hợp đồng dự án; khả năng cân đối nguồn ngân sách nhà nước; khả năng quản lý dự án của địa phương; khả năng kêu gọi nhà đầu tư và tổ chức tín dụng... 

Do đó, đến tháng 12/2021, UBND tỉnh Sơn La đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức PPP và xin chuyển hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Tỉnh Sơn La cũng đề xuất tách dự án thành 3 dự án độc lập, trong đó dự án số 1 (từ Km0 đến Km19) sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do tỉnh Hòa Bình thực hiện; dự án số 2 (từ Km19 đến Km53) thực hiện theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn hợp pháp khác do tỉnh Hòa Bình thực hiện; dự án số 3 (từ Km53+00 đến cuối tuyến) sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do tỉnh Sơn La thực hiện. 

Vân Anh