30/11/2022 lúc 14:35 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: 67 tỷ đồng được giải ngân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Vừa qua ngày 18/5, Thành Phố Đà Nẵng đã tham ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Trung ương tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Minh Khái đề nghị các bộ, ngành, địa phương, NHCSXH tập trung phối hợp thực hiện kế hoạch đã đề ra, bảo đảm các chương trình được triển khai kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng; đồng thời chủ động hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất và cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi nghị định về hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 28-4-2022 của Chính phủ được ban hành.

Tính đến ngày 17/5, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã giải ngân 67 tỷ đồng, đạt 60%.

Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Hồ Kỳ Minh cho biết, tính đến ngày 17/5, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã giải ngân 67 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch giao (112 tỷ đồng). Để Nghị quyết số 11/NQ-CP nhanh chóng được triển khai, UBND thành phố đã ban hành công văn rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về đối tượng thụ hưởng, nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi do cơ quan chủ trì cho NHCSXH để làm cơ sở cho vay, xây dựng nhu cầu vốn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh; Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp, Hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp NHCSXH rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP để gửi NHCSXH Trung ương bổ sung thêm vốn cho thành phố, đáp ứng nhu cầu vay của người dân trên địa bàn.

Hiện nhu cầu về vay vốn của các đối tượng chính sách nhất là công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp lớn, vì vậy, UBND thành phố đang chỉ đạo tổng hợp và trình Trung ương xem xét bổ sung nguồn vốn cho vay cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội./.

Nguyễn Hương - Đình Tiến

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập