18/06/2024 lúc 21:13 (GMT+7)
Breaking News

Chậm tiến độ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7

Ngày 23/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản 12402/BGTVT-CQLXD yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA 7) liên quan đến việc chậm tiến độ Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngày 23/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản 12402/BGTVT-CQLXD yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA 7) liên quan đến việc chậm tiến độ Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo Bộ GTVT, trên cơ sở văn bản số 2637/BC-BQLDA 7 ngày 21/10/2021 của Ban QLDA 7 về báo cáo rà soát, kiểm điểm trách nhiệm do việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và báo cáo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (thường trực tổ đặc biệt thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021) tại văn bản số 493/CQLXD-CCPN ngày 29/10/2021.

Sau khi xem xét, Bộ trưởng Bộ Nguyễn Văn Thể yêu cầu ông Nguyễn Chung Khánh (nguyên giám đốc), nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo, điều hành dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án.

Nghiêm khắc phê bình ông Hoàng Tuấn Khoát, Phó Giám đốc do chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, giải quyết khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ dự án.

Bộ trưởng yêu cầu ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban QLDA 7 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể thuộc Ban liên quan đến chậm giải ngân dự án, rút kinh nghiệm sâu sắc, đề ra giải pháp triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian tới.

Ông Minh chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo điều hành chủ động giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án. Kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm các quy định hợp đồng, làm chậm tiến độ dự án.

Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi qua địa phận Bình Thuận dài 101km có điểm đầu tại phía trước nút giao Vĩnh Hảo, thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (trùng với điểm cuối dự án đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo); điểm cuối giao với quốc lộ 1 đi Mỹ Thạnh thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (trùng với điểm đầu dự án thành phần đoạn Phan Thiết - Dầu Giây).

Giai đoạn 1, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết xây dựng 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư 10.853 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị 7.210 tỉ đồng. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư thành 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Xem thêm: https://vietnamhoinhap.vn/article/bo-truong-nguyen-van-the-yeu-cau-kiem-diem-lanh-dao-ban-quan-ly-du-an-2---n-44655