24/05/2024 lúc 16:52 (GMT+7)
Breaking News

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2

Ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã có văn bản số 12372/BGTVT-CQLXD về trách nhiệm liên quan đến chậm tiến độ thực hiện Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc và Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án 2 (QLDA) có trách nhiệm liên quan.

Ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã có văn bản số 12372/BGTVT-CQLXD về trách nhiệm liên quan đến chậm tiến độ thực hiện Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc và Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án 2 (QLDA) có trách nhiệm liên quan.

Ông Lê Thắng (bên phải) được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định Giám đốc Ban QLDA 2 vào tháng 1/2021

Cụ thể, căn cứ trên cơ sở Báo cáo của Ban QLDA 2 tại các Văn bản số 106/BC-BQLDA2 ngày 5/10/2021 và số 111/BC-BQLDA2 ngày 19/10/2021 về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với công tác điều hành 2 dự án: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc và Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên; báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Thường trực Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021) tại Văn bản số 486/BC-CQLXD ngày 22/10/2021.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đồng chí Lê Thắng, Giám đốc Ban QLDA 2, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc và Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên.

Đồng thời nghiêm khắc phê bình ông Lê Minh Nam, Phó Giám đốc Ban QLDA 2 do chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo điều hành, giải quyết khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nghiêm khắc phê bình đồng chí Lưu Việt Khoa, Phó Giám đốc Ban QLDA 2 do chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo điều hành, giải quyết khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên.

Bộ trưởng yêu cầu Giám đốc Ban QLDA 2 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc Ban QLDA 2 quản lý liên quan đến chậm giải ngân 2 dự án nêu trên; rút kinh nghiệm sâu sắc, đề ra các giải pháp triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian tới.

Ông Lê Thắng, Giám đốc BQLDA 2 chịu trách nhiệm về việc điều hành, chủ động giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc của 2 dự án, kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm các quy định của hợp đồng, triển khai không đáp ứng chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Được biết, Dự án "Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc" do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ có tổng mức đầu tư gần 5.340 tỉ đồng; dự án gồm 2 tuyến. Thứ nhất, tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài khoảng 147km. Trong đó, chiều dài tuyến nâng cấp cải tạo 132,8km và chiều dài tuyến xây dựng mới hơn 14kmThứ hai, tuyến kết nối Nghĩa Lộ, Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài hơn 51km. Trong đó, chiều dài đoạn nâng cấp cải tạo 46,8km, đoạn xây dựng mới dài 4,6km. Hai tuyến đường này được kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Rút ngắn hành trình 3 tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai đi Hà Nội và ngược lại.

Đối với dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Bộ GTVT làm chủ đầu tư có tổng mức 3.654 tỷ đồng, sử dụng vốn vay IDA (Hiệp hội Phát triển quốc tế - Ngân hàng Thế giới) 150 triệu USD, vốn đối ứng 3,7 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia là 2,1 triệu USD. Chiều dài Dự án khoảng143,3 km, đi qua địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai; thời gian thực hiện Dự án từ năm 2017 - 2023.