16/04/2024 lúc 18:46 (GMT+7)
Breaking News

Cắt chuyển khối lượng nhà thầu làm chậm cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT chỉ đạo cắt chuyển khối lượng của nhiều nhà thầu yếu tại hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam có thời gian cán đích trong năm 2022.

Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD&CLCTGT, Bộ GTVT), nhằm đảm bảo kế hoạch đưa 4 dự án thành phần dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam về đích trong năm 2022, mới đây, Bộ GTVT đã chỉ đạo các Ban QLDA tiếp tục điều chuyển đơn vị thi công yếu kém tại một số gói thầu.

Tính đến ngày 25/5, sản lượng thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến nay đạt 86%, chậm khoảng 1,3% so với kế hoạch

Cụ thể, tại dự án thành phần Cam Lộ - La Sơn, Bộ đã chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cắt chuyển 1,49 km (0,56 km thuộc gói thầu XL3 và 0,93 km thuộc gói XL5) và một số đường đầu cầu, đường đầu hầm chui tại các gói thầu XL3, XL5 và XL7 của một số nhà thầu phụ cho nhà thầu chính thi công.

Sau chỉ đạo xử lý nhà thầu yếu, Bộ cũng đã yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ tiến độ các gói thầu, triển khai thi công đảm bảo tiến độ đã cam kết. Trong đó, 6 gói thầu hoàn thành trước ngày 30/6, 3 gói thầu hoàn thành trước ngày 30/8/2022 và 2 gói hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

Cục QLXD&CLCTGT cho biết, tính đến ngày 25/5, sản lượng thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đến nay đạt 86%, chậm khoảng 1,3% so với kế hoạch.

Tại dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết, theo báo cáo đến ngày 25/5, sản lượng đạt 38,4%, chậm khoảng 1,9% so với kế hoạch cam kết (tương đương giá trị 113 tỷ đồng, tương đương 8 ngày thi công).

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp (mới được giải quyết dứt điểm ngày 20/5/2022), ảnh hưởng mùa mưa đến sớm, lý do khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng là do nhà thầu chưa quyết liệt tập trung thi công bù lại tiến độ.

“Trước tình hình đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA 7 thực hiện cắt chuyển khối lượng 16,5 km và đang tiếp tục cắt chuyển khối lượng 4,5km của nhà thầu chậm tiến độ thuộc gói thầu XL02.

Đồng thời, yêu cầu Ban QLDA kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ lập điều chỉnh của các nhà thầu, đảm bảo đến ngày 30/6 phải đạt sản lượng 50,8% giá trị hợp đồng”, đại diện Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Nguyễn Lâm